Bleaching

“Kan iedereen zijn tanden laten bleken?”

Vanaf 18 jaar kan iedereen zonder parodontale problemen zijn tanden laten bleken. Er zijn wel een aantal factoren waarmee men rekening moet houden.

  • Vullingen bleken niet mee, dus deze moeten nadien vervangen worden in de kleur van het eindresultaat van het bleken.
  • Een bleaching is niet definitief; af en toe moet deze wat ‘opgefrist’ worden.
  • Er kan tijdelijk een verhoogde gevoeligheid optreden. Deze is maar tijdelijk maar het bleken moet wel een tijdje onderbroken worden.
  • Het eindresultaat is afhankelijk van voeding/gedrag gewoonten. U kan zich inbeelden dat roken een negatief effect heeft op het blekingsresultaat!

“Hoeveel kost een bleaching?”

De prijs van een bleaching is afhankelijk van de gradatie en de oorzaak van de tandverkleuringen. Bij sommige patiënten bereiken we reeds het gewenste resultaat na 1 à 2 weken behandelen. Bij hardnekkige verkleuringen , zoals tetracyclineverkleuringen, kan het tot 3 maanden duren om een mooi resultaat te bereiken. De hoeveelheid nodige bleekproduct bepaalt de uiteindelijke prijs. De aanvangsprijs bedraagt 250,00 euro.

“Hoe gebeurt een bleaching?”

  1. Er worden afdrukken genomen van boven en onderkaak.
  2. De tandtechnieker vervaardigt bleekbeugels boven en onderkaak.
  3. Als de beugels en bleachingproduct worden afgehaald, legt de tandarts de werkwijze uit en begeleidt u gedurende het bleekproces.

Illustratie

Het effect van bleaching voor en na

 
VoorNa